Πολιτιστικό Κέντρο & ΚΑΠΗ

Specifications

Έτος κατασκευής: Υπο κατασκευή
Λοιπές πληροφορίες:

Κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου & ΚΑΠΗ στην συνοικία Αγ. Κων/νου στη Λάρισα. Η κατασκευή του έργου ανατέθηκε στην εταιρεία από το Δήμο Λαρισαίων μετά από διαγωνισμό και η έναρξη εργασιών έγινε εντός του 2010.